Lai turbīnas maksimāli kalpotu, jāizmanto sintētisko eļļu un maiņu veikt ik pēc 8000–10 000 km. Vairums mūsdienu automašīnu ar benzīna un dīzeļdzinējiem ir aprīkoti ar turbīnām. Turbīna jāremontē, ja dabisks nodilums ilgstoši lietojot Tehniskā apkope netika veikta atbilstošā laikā, un nomainītas no darbības izgājušās detaļas. 

 

Turbīnu remonts no 60 Euro

 

Iesakam:
Neuzsākt braukšanu uzreiz pēc dzinēja ieslēgšanas. Neizslēgt dzinēju uzreiz pēc apstāšanās, bet ļaut dzinējam atdzist. Jaunās paaudzes automašīnas aprīkotas ar speciālu dzesēšanas sistēmu, kas darbojās laiku pēc automašīnas izslēgšanas.

 

Vēlaties ko jautāt – zvaniet… +37128886800